Základy TCM – Diagnostik TCM

Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM

      Studijní obor “Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM” je složen z přednášek a praktických seminářů. Cílem naší školy je, připravit studenty co nejvíce “do života” a z tohoto důvodu probíhají praktická cvičení již od 1. semestru. Studium obsahuje teoretické přednášky základů TČM, praktická cvičení zaměřená na pulsovou diagnostiku a diagnostiku z jazyka, stanovování diagnosy dle TČM.

      Studium Základy tradiční čínské medicíny je učeno pro všechny zájemce. Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako současné zaměstnání, není pro přijetí do kurzu rozhodující. Škola je otevřená komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat. Posluchači se naučí používat odbornou diagnostickou literaturu, získají znalosti o metodě a během pracovních seminářů nabudou praktické zkušenosti v práci s klientem. Na většinu přednášek pro studenty připravujeme materiály, do kterých si budou vpisovat to, co je řečeno navíc. Koncepce kurzu směřuje k tomu, aby postupně získávané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Studium je určené i pro začátečníky.

Délka studia: 5 semestrů, 2,5 roku

Forma studia: dálková, jeden víkend za měsíc

Výuka: sobota: 9:30 – 17:00

            neděle: 9:00 – 13:00

Lektoři studia: 1. ročník: MUDr. Alexandra Vosátková

                        2. ročník: MUDr. Alexandra Vosátková a MUDr. Jana Nezvalová

                        3. ročník: MUDr. Jana Nezvalová

Místo konání: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole (areál VUT) – Fakulta podnikatelská                                      Mapa zde

Cena studia:

     cena za 1. ročník (1.+ 2.semestr):
13 000 Kč / rok , lze platit v měsíčních splátkách 1300 Kč / víkend v rámci studijního víkendu

     cena za 2. ročník (3.+ 4.semestr):
15 000 Kč / rok , lze platit v měsíčních splátkách 1500 Kč / víkend v rámci studijního víkendu

     cena za 3. ročník (5.semestr):
6 000 Kč, lze platit v měsíčních splátkách 1500 Kč / víkend v rámci studijního víkendu

     cena Letní školy:
     2 500 Kč cena za letní školu bez ubytování, stravování atd. ( záloha 1 000 Kč je nevratná)

Při absenci je student povinen doplatit školné následující studijní víkend (případně na účet)


Požadavky k přijetí ke studiu: Ukončené středoškolské vzdělání, dovršení 18 let

Po úspěšném ukončení studia absolvent obdrží: DIPLOM

58544559_custom

Obsah studia:

   Osnova studia pro 1. ročník

   Osnova studia pro 2. ročník

Medicínské znalosti (pro nelékaře)

Cíl studia:

1) zvládnutí kompletní teorie TCM

2) naučit se stanovení přesné diagnozy dle TCM

(např. NEDOSTATEČNOST KRVE – XUE XU, BLOKÁDA KRVE – YU XUE, HORKO V KRVI – RE XUE, NEDOSTATEČNOST ČCHI A KRVE – QI/XUE XU, NEDOSTATEČNOST ČCHI – QI XU, STAGNACE ČCHI – QI ZHI, NEDOSTATEČNOST JANGU – YANG XU, STOUPAJÍCÍ YANG (JATER) – YANG SHI (GAN), apod,)

3) naučit se pracovat s vybranými základními body na drahách a používat některé základní bylinné směsi WAN

 V průběhu studia je povinná účast alespoň na jedné Letní škole, jejímž cílem je intenzivní prohloubení získaných dovedností.

Na konci 2. ročníka studenti vypracovávají krátkou ročníkovou práci.

Závěrečná zkouška:

Na konci studia si může posluchač složit závěrečnou zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí TCM. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla za každý ročník nejméně 80 %. Student pak získá diplom “Diagnostik tradiční čínské medicíny”. Závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemný test prověřuje teoretické základy TČM, včetně dietetiky a moderní medicíny. U následující ústní zkoušky je prověřována znalost diagnostiky TCM podle anamnesy, jazyka a pulzu a stanovení celkové diagnosy TCM. Výsledek zkoušky se studenti dozví následujícího dne. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v následujícím termínu.

Předpoklady k připuštění k závěrečné zkoušce:

– splněná účast během studia + účast na letní škole

– odevzdaná seminární práce

– úspěšné zvládnutí testu z med. znalostí (test se netýká lékařů a masérů)


    Cílem studia oboru Diagnostik tradiční čínské medicíny není znalost používání všech běžných akupunkturních bodů a všech bylinných produktů TCM – toto nelze v žádném případě za 2,5 roku studia zvládnout a proto absolvent základního studia nemá status terapeuta TCM. (Rozšíření znalostí používání buď akupunkteurních bodů /aku směr/, nebo fyfoterapie TCM /fyto směr/ a získání statusu terapeuta TCM je možné až po absolvování příslušného nástavbového studia).

 Termíny studia 

DSC_0006

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  více informaci