TUINA masáže

Tuina masážetuina

Mezi hlavní léčebné disciplíny řadící se do čínské medicíny jsou akupunktura, fytoterapie, dietetiky, tuina a cvičení qigong.

TUINA obecně

Historie se zmiňuje o masážích tuina již před 2600 lety. Kolem roku 200 př.n.l. se býval používán název AMNO znamenající “zmáčnki a tři”. Postupným vývojem (v období dynastie Ming 1368 – 1644) se vyvinula technika i název v TUINA, zanmenající “tlač a uchop”

Studijní předpoklady

Studium je určeno pro absolventy studia Základiy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM

TUINA masáže vychází především z učení o jing a jang, orgánech FU a Zang, síti drah, učení o pěti prvcích, Qi, krev a tělní tekuti. Nepochybně nesmí scházet znalosti o anatomii lidského těla.

Technika TUINA masáže spočívá přibližně v 25 hmatů, přičemž masírovaná zůstává oblečen.Lektor studia: MUDr. Jiřina Pochopová

Forma studia: dálková, jeden víkend za měsíc (So 9:30 – 19:00, Ne 9:00 – 15:00)

Délka studia: 1 semestr, 5 víkendů 

Cena studia: cena za půl roku (1 semestr):

7 500 Kč, lze platit v měsíčních splátkách 1 500 Kč / víkend v rámci studijního víkendu
cena bez skript

Cíl studia:

Masáže TUINA jsou především zaměřeny na vyrovnání toku energie v lidském těle. Je třeba uvědomit si, že masáže TUINA neřeší konkrétní místo bolesti, ale vznik obtíži z vnitřních příčin, které vyvolávají např. tyto obtíže:

– nespavost, bolesti hlavy, migrény

– dušnost, tíži na hrudi, deprese, chronický kasel

– průjmy, zácpy, bolestivá menstruace

– bolest svalů, šlach a kostí

Studium je složeno z přednášek a praktických seminářů.

Cvičení qigong  a tai ji je pro udržení dobré kondice, kterou by měl mít každý terapeut TCM.