TCM pro domácí použití

Zájmový kurz určený pro laickou veřejnost, rodiče a ostatní zájemce. Kurz není obsahově i časově tak náročný jako studium Základy tradiční čínské medicíny, protože se nepředpokládá statut diagnostika nebo terapeuta TCM. Kurz není ukončen zkouškou. Obsahem kurzu je naučit se zvládat pomocí TCM jednoduché, převážně akutní stavy (horečka, chřipka, bolesti v krku, nachlazení, kašel atd.)

Délka studia: 4 víkendy

Forma studia: dálková, jeden víkend za měsíc

Výuka: sobota: 9:30 – 18:00, obědová přestávka 13:00 – 14:30

            neděle: 9:00 – 15:00

Lektor studia: Ing. Aleš Sušický

Místo konání: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole (areál VUT) – Fakulta podnikatelská                                      Mapa zde

 

Cena studia: 4 800 Kč Je možné platit po měsíčních splátkách 1 200 Kč /víkend, platba každý víkend zvlášť před zahájením výuky

Požadavky k přijetí ke studiu: Dovršení 18 let

Student po absolvování celého kurzu obdrží CERTIFIKÁT


Obsah studia:

• Tao, taoistická filosofie, vlastnosti jin a jangu, zákonitosti pěti elementů a šesti energií, zákonitosti v pentagramu. Základní vztahy mezi emocemi, mentálními projevy a orgány, energiemi, tkáněmi a barvami. Základní energetická konstituce člověka. Úvod do nauky o tělových meridiánech, vybrané akupunkturní body, body první pomoci.

• Akutní stavy. Moxa, prohřívání a požehování, Akabaneho test. Práce s energiemi času, vrozená konstituce člověka podle energie času. Práce s mikrosystémy podobnosti zejména v akutních stavech, akupunktura ucha.

• Bylinné směsi Wan, Sinecura a Giovanni Maciocia pro jednoduché akutní stavy a zvládání jednoduchých bolestivých stavů (bolesti hlavy, bolestivá menstruace, bolesti zad atd.)

• Výživa a dietetika dle TCM

 Termíny studia

20771530_custom