Qi gong

Cvičení Qi Gong

 

Termín konání:

 .
Časový rozvrh: 
sobota 10:00 – 12:00 oběd 13:30 – 16:00
neděle 9:30 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 
 (na místě je možné časy po domluvě poupravit)
 .

Lektor: 

Místo konání:  Při dobrém počasí cvičíme v parku  Anthropos Brno pokud počasí dovolí     Mapa zde

Cena: 3 500 Kč

 Cena zahrnuje tři víkendy (9 hod./víkend), které na sebe navazují.

Cvičení probíhá v max. počtu 35ti osob.


Obsah cvičení:

Umění pěstování života
Základy vnitřních technik uvolnění těla a volné proudění Qi v těle.
 .
QiGong Yi Jin Jing (Čchi-kung I ťin ťing ) – cvičení proměny svalů a šlach
  • cvičení pochází z shaolinského kláštera, tamějším mnichům sloužilo k udržení dobré kondice
  • obsahuje 12 jednoduchých pozic prováděných pomalu s krátkou výdrží v daných pozicích
  • každá z pozic je zaměřena na jinou část těla, kterou uvolňuje a protahuje
  • cvičení stimuluje meridiány, zprůchodňuje a zrychluje koloběh vnitřní energie QI v těle
  • upravuje tlak v těle
 QiGong Ba Duan Jin ( Čchi-kung Pa tuan ťin ) – Osm kusů brokátu
  • vytvořeno maršálem Jue Fejem – hrdina čínské historie, sestavil cvičení pro zlepšení zdraví svých vojáků
  • dochováno v různých podobách, patří mezi jedenu z nejoblíbenějších forem čchi-kungu 
  • jednoduché a účinné cviky pro posílení zdraví a vitality


Další doplňující cvičení: vyrovnávání jinu a jangu, statický meditační Qigong, meditační chůze.
 


Co je to Qi Gong? 
   Čchi je obyčejně překládáno jako plyn či vzduch, nebo také kyslík. také lze přeložit jako dýchání. avšak její smysl je daleko širší. Můžeme ji považovat za vrozenou, původní životní energii, životní sílu, která je harmonickou funkcí lidského těla, tj. zdraví, a seberealizujícím systémem. tato životní síla dle tradičních názorů obíhá v takzvaných akupunktruních drahách a zásobuje životní energií vnitřní orgány. Při nesprávném zásobení vzniká jejich porucha až onemocnění.
   Kung znamená kulturu, vzdělávání, kultivaci a také cvičení. Výsledkem je tady cvičení rozvíjející životní sílu. Čchi kung je součástí tradiční čínské medicíny. moudří říkají, že prevence, tedy předcházení nemocem, je důležitější než medicína. prevence, působení na nemoci v době, kdy ještě neexistují, je daleko účinnější než potírání nemocí, které zasáhly organismus. tento pohled je obsažen ve všech základních dokumentacích tradiční čínské medicíny. Podle našeho názoru je nejdůležitější působení cviční na harmonický rozvoj osobnosti, tedy tělesná i duševní kultivace.
   (RŮŽIČKA R., SOSÍK R. Čchi kung, vyd. Poznání, 2008, 172 str., ISBN 978-80-86606-75-0)