O nás

Jsme tým terapeutů a lektorů, které nadchnul pohled tradiční čínské medicíny na život a lidské zdraví. Chceme se s Vámi podělit o tisíciletou moudrost starověkých čínských lékařů. Jsme škola s více jak desetiletou tradicí. Od této doby se stále vyvíjíme a rosteme i do zahraničí. Zakládáme si na osobním přístupu a snažíme se vytvořit rodinnou atmosféru. Škola, kterou pořádáme, je otevřena každému se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny.

Přednáškový sál

Fakulta podnikatelská (areál VÚT)

Kolejní 2906/4, 612 00

Brno – Královo Pole                                     

  Mapa zde

 

Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o.

Hlavní 61

624 00 Brno-Komín

IČO: 292 12 111

 Korespondenci zasílejte na adresu firmy, děkujeme.

 

Vojtěch Sušický

mob. 739 639 350 od 9:00 do 18:00 hod.

Bc. Eva Sušická

mob. 736 188 414 od 9:00 do 18:00 hod.

e-mail: tcm-brno@seznam.cz

Informace týkající se bylinných směsí

Firma je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 66101


PARTNERSKÉ WEBY:

 www.homeopaticka-fakulta.cz

 www.withform.cz


Jaké specifika studia nabízí Akademie tradiční čínské medicíny v Brně ?

Zájemci o studium se nás často ptají, čím je naše škola specifická. Nechceme se vůči ostatním školám nijak vymezovat, navíc každému může vyhovovat jiný přístup a styl výuky. Proto nabízíme všem zájemcům o studium, aby se zdarma přišli podívat na výuku v kterémkoliv ročníku, který u nás právě probíhá.

Pravda je, že každá škola má svůj “rukopis” a pokud bychom měli něco vybrat z toho našeho, tak tam patří:

* Studenti se učí, jak navracet zdraví svým blízkým v rodině, pacientům, přátelům, klientům i sobě samému a jak zlepšit zejména dlouhodobé chronické potíže a nemoci. Přestože základní dvouleté studium TCM je nutně převážně teoreticé, je studium strukturováno tak, aby studenti pokud možno mohli již brzy po zahájení studia své poznatky uplatnit v praxi.

Od začátku studia začlenění vybraných znalostí konvenční západní medicíny (z oboru lékařská terminologie, anatomie, fyziologie, patologie, rozpoznání základních akutních stavů apod.) do studia TCM pro nelékaře – (jsme jednoznačně přesvědčeni, že bez medicínských znalostí nelze profesionálně a zodpovědně TCM jako nelékař praktikovat).

* Standardně max. 40 studentů v jednom ročníku (pouze na začátku studia příjímáme několik “náhradníků” navíc, protože po několika měsících studia vždy několik studentů školu z nejrůznějších důvodů ukončí.) Pouze v takovém množství studentů je možná kvalitní výuka (m.j. viz následující bod)

* Možnost kdykoliv během výuky zvednou ruku a zeptat se čemu nerozumím, co mi uniká, co jsem nepochopil. Dávná moudrost říká (a naše zkušenosti to jednoznačně potvrzují), že si zapamatujeme jenom to, čemu rozumíme.

* Možnost (nikoliv povinnost) zakoupení skript s velice podrobným popisem právě přednášeného tématu. Téměř na každý studijní víkend máte možnost si zakoupit skritpa od přednášejícího lektora. Tím se snažíme zaplnit mezeru v naprostém nedostatku kvalitní literatury TCM v českém jazyce na knižním trhu (prakticky jediný použitelný a spolehlivý je pětidílný svazek Ando V. – Klasická čínská medicína)

Další navazující nadstavbové vzdělávání pro absolventy základního dvouletého studia Diagnostik tradiční čínské medicíny (fytoterapie TCM, nauka o akupunkturních bodech a drahách)

* Profesionální pomůcky a potřeby TCM je možné zakoupit přímo během výuky za velmi příznivé ceny (čínské byliny WAN, čínské byliny Sinecura, moxy, aku-modely, aku-jehličky, aku-přístroje, baňky, literaturu)

* Ke studiu na Akademii tradiční čínské medicíny není vyžadováno předchozí specifické vzdělání či speciální schopnosti. Všechny potřebné informace a znalosti student získá v průběhu studia. V neposlední řadě se na seminářích a přednáškách Akademii tradiční čínské medicíny potkává široký okruh lidí s obdobnými zájmy a podobným viděním světa, což vytváří neformální a přátelskou atmosféru.

K Vašim nejčastějším dotazům:
Při výběru lektorů byla hlavním kritériem jejich schopnost podat přednášenou látku tak, aby pro Vás byla srozumitelná a pochopitelná. To považujeme za rozhodující prvek, na kterém bude záviset, kolik si z přednášek odnesete. Jejich odbornost je samozřejmostí. Nejsou to lidé, kteří absolvovali dlouhodobou stáž v Číně ani mediálně známé osobnosti, ale lidé, kteří jsou schopni tak náročnou problematiku, jakou je čínská medicína, vysvětlit jednoduchým a srozumitelným způsobem. Čínská medicína je v plném rozsahu a v tradičním snad ještě náročnější na studium než medicína klasická (západní). Nutnost zvládnutí obrovského množství mnoha termínů, pojmů a faktů často mnohé zájemce o tuto problematiku odradí hned na začátku. Proto jsme kladli důraz na to, abyste byli uvedeni do problematiky nenásilně a za použití zdravého „selského rozumu“.

Nicméně je nutné hned na začátku naplno říci, že se jedná skutečně o “školu” v pravém slova smyslu, nikoliv o zážitkové esoterické víkendové setkávání. V praxi to znamená, že se od Vás očekává, že se v průběhu měsíce mezi dvěma výukovými víkendy budete opravdu sami učit, že si budete opakovat probranou látku a budete věnovat samostudiu potřebný čas. Nutnost zvládnut určité množství nových termínů, pojmů a faktů si čas na opakování a samostudium opravdu žádá. Zkušenost z minulých ročníků jasně ukázala, že kdo nechodil na výuku pravidelně a nevěnoval určitý čas samostudiu, za několik málo víkendů už moc nevěděl, o “čem se bavíme”, protože na sebe přednášky navazují. Proto bude vždy na začátku každého víkendu krátký test z minulého víkendu (bez “známkování” – pro Vaši zpětnou vazbu) a ze stejného důvodu budeme vybírat platbu za každý víkend, t.j. i když budete chybět (při měsíční platbě v rámci studijního víkendu). Pokud už teď víte, že nebudete mít čas mezi jednotlivými víkendy opakovat probranou látku v rámci samostudia a chodit pravidelně na přednášky, pak toto studium není určené pro Vás. Tento požadavek můžete vnímat jako určitou formu “příjmacího řízení”.

Za velmi důležité považujeme naučit Vás vypěstovat si postupně určitou citlivost a vnímavost, které vám pomohou úspěšně a efektivně využívat všech možností, které Vám čínská medicína nabídne. Naučíte se být dobrými pozorovateli, být trpěliví, nechat věci plynout a zasahovat ve správný čas.

Při výuce budeme postupovat systémem „spirály“. Začneme jednoduchými pojmy s důrazem na pochopení principu a zákonitostí s tím, že se budeme k jednotlivým stěžejním místům časem vracet a rozebírat je do větší hloubky. Díky tomuto systému budete například schopni během již cca třetího víkendu sestavit jednoduchý praktický diagnostický model (určení tzv. základní energetické konstituce), aniž bychom Vás předem zahltili informacemi (a možná tím i odradili), než se dostaneme k čemukoliv praktickému.

Naše osnovy nemají zcela pevný, neměnný a rigidní rámec. Pokud nebudete něčemu rozumět, chceme, abyste se kdykoliv ptali. Zjistili jsme, že co všechno Vás budeme schopni naučit a kam až “dojdem” také záleží na tom, jaký okruh posluchačů se v konkrétním ročníku sejde.

Těšíme se na Vás.

ch_4