Nauka o akupunkturních bodech a drahách

Studium navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Teoretické přednášky, praktická cvičení, stanovování diagnozy dle tradiční čínské medicíny, zvládnutí studijních materiálů a praktických dovedností. To vše zažije student při tomto studiu..

Délka studia: 3 semestry, 1,5 roku

Forma studia: dálková, jeden víkend za měsíc

Výuka: sobota: 9:30 – 17:00

            neděle: 9:00 – 13:00

Lektor studia: MUDr. Alexandra Vosátková

Místo konání: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole (areál VUT) – Fakulta podnikatelská                                      Mapa zde

Cena studia:

     Cena studia za 1. ročník (1. semestr a 2. semestr):
16 000 Kč, lze platit v měsíčních splátkách 1 6
00 Kč / víkend v rámci studijního víkendu

     Cena studia za 2. ročník (3. semestr):
8 000 Kč, lze platit v měsíčních splátkách 1 6
00 Kč / víkend v rámci studijního víkendu

 

Požadavky k přijetí ke studiu: Ukončené středoškolské vzdělání, dovršení 18 let, úspěšné absolvování studijního oboru “Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM” nebo jejího ekvivalentu

Po úspěšném ukončení studia absolvent obdrží: CERTIFIKÁT se statusem Terapeut TCM

Seminář je limitován max. počtem 30 studentů


       Pro zkvalitnění výuky a maximální individuální práce se studenty nezbytné pro praktické naučení metody, přijímáme do studia max. 30 studentů. Jedině tak může získat student jistotu a praxi, aby mohl po absolvování nástavbového studia skutečně vykonávat praxi jako “Terapeut tradiční čínské medicíny”.

13273054 - alternative medicine with acupuncture

Obsah studia:

Historie akupunktury, teorie akupunktury. Techniky doplňování a vypouštění, stimulace. Hlavní skupiny bodů a jejich užití. Úvod do metod výběru bodů. Lokalizace bodů a její úskalí. Probírání bodů na drahá
ch – teoreticky, body luo, yuan, shu, mu, xi, lokalizace na těle, použití, kombinace. Podrobný průběh meridiánů na těle. Přesná lokalizace následujících akupunkturních bodů a vysvětlení jejich funkce:

hegu, zusanli, baihui, renzhong, neiguan, houxi, kunlun, lieque, taiyuan, zhongfu, daling, laogong, neiguan, shaohai, shenmen (na ruce), quchi, binao, waiguan, mingmen (na zádech), qihai, xinshu, feishu , fengshu, pishu, shenshu, weishu, taixi, yongquan, fuliu, guanyuan, bi-liao, dazhui, fengfu, baihui, guanyuan, qihai, zhongwan, tanzhong (dazhong), waiguan, zhigou, ermen, xingjian, taichong, ququan, yangbai, huantiao, yanglingquan, xuanzhong, fengchi, ximen, yongquan, taixi, fuliu, fengmen, jueyinshu, dushu, geshu, ganshu, ganshu, pishu, wieshu, sanjiaoshu, dachangshu, xiaochangshu, pangguangshu, weizhong, zhishi, zhiyin, dadu, taibai, gongsun, sanyinjiao, yinlingquan, xuehai, dabao, sibai, rugen, dubi, futu, fenglong, a dalších

Magnetoterapie, baňkování, požehování, akupresura. Lokalizace mimomeridiánových bodů. Terapie světlem, elektroterapie, akupunktura ucha, nabodávání. Klinická akupunktura.

Aurikuloterapie – systém bodů v oblasti ucha (Nogier + orientačně “čínský systém” mimořádných bodů)

 

Závěrečná zkouška:

       Na konci studia studenti skládají závěrečnou zkoušku, kde musí student prokázat dobrou úroveň svých znalostí. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla nejméně 80 %. Student poté získá certifikát “Terapeut tradiční čínské medicíny“. Závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní části. Výsledek zkoušky se studenti dozví téhož dne. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v následujícím termínu.

 Termíny studia40882621 - acupuncture therapy on auricle, horizontal very close up photo