Bylinné směsi – Maciocia

       Používání bylinné směsi Maciocia z řad „Tři poklady” a „Ženský poklad” v případech, kdy lze obtížně použít patentní bylinné směsi WAN.

Délka studia: 4 měsíce

Forma studia: dálková, jeden víkend za měsíc

Výuka: vždy po výuce studia Základy TCM

Lektor studia: Ing. Aleš Sušický

Místo konání: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole (areál VUT) – Fakulta podnikatelská                                      Mapa zde

Cena studia: 2 000 Kč

Požadavky k přijetí ke studiu: Dovršení 18 let

Student po absolvování celého kurzu obdrží CERTIFIKÁT


Obsah studia:

Cyklus čtyř seminářů na téma:

– terapie depresivních stavů

– terapie patologických emočních stavů

– terapie Alzheimerovy choroby

– některá gynekologická onemocnění

pomocí bylinných směsí TCM – Maciocia

 

V rámci seminářů bude velmi detailně probrána teorie Wu Jing Shen – spirituální základ a podstata 5 elementů – Shen (srdce), Hun (játra),Yi (slezina), Po (plíce) a Zhi (ledviny), které zatím nebyly takto probírány. Dále bude probráno vzájemné působení čtyř éterických duší a ducha Shen, zejména éterické duše Hun a ducha Shen, které se dle teorie TCM zásadně podílí na vzniku depresivních stavů.

Uděláme diferenciální dg. jednotlivých směsí v rámci skupiny mezi sebou tak, aby jste byli schopni směsi od sebe odlišit a umět ji použít v praxi. Studenti, kteří se studia zúčastní, obdrží ke každé směsi popis směsi včetně popisu jednotlivých bylin na oboustranný formát A4, takže si mohou postupně udělat vlastní tištěný přehled směsí v pořadači.

 

 Termíny studia

20771530_custom