Aktuálně

 Každým rokem v září otevíráme 2,5 leté studium Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM.

 

Zahájení studia

Základy tradiční čínské medicíny

Diagnostik TCM

 

ZAHÁJENÍ: 19. – 20. září 2020 

10. – 11. říjen 2020
21. – 22. listopad 2020
12. – 13. prosinec 2020

 

16. – 17. leden 2021
13. – 14. únor 2021
13. – 14. březen 2021
17. – 18. duben 2021
15. – 16  květen 2021
12. – 13. červen 2021
 
      Studium Základy tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat. Posluchači se naučí používat odbornou diagnostickou literaturu, získají znalosti o metodě a během pracovních seminářů nabudou praktické zkušenosti v práci s klientem. Na většinu přednášek pro studenty připravujeme materiály, do kterých si budou vpisovat to, co je řečeno navíc. Koncepce kurzu směřuje k tomu, aby postupně získávané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Studium je určené i pro začátečníky.
 .

 Zájemcům o studium nabízíme po domluvě celoroční možnost nahlédnutí do výuky studia Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM. 


Zahájení nástavbového studia

Nauka o akupunkturních bodech a drahách

 

ZAHÁJENÍ: 11. – 12. leden 2020

22. – 23. únor 2020
21. – 22. březen 2020
25. – 26. duben 2020
30. – 31. květen 2020
20. – 21. červen 2020

Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková

Studium navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Teoretické přednášky, praktická cvičení, stanovování diagnozy dle tradiční čínské medicíny, zvládnutí studijních materiálů a praktických dovedností. To vše zažije student při tomto studiu..