zpracování osobních údajů

Správce a zpracovatel os. údajů: Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o., IČO: 29212111, se sídlem Hlavní 61, 624 00 Brno. Firma je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 66101

 

Označením políčka souhlasí dotčená osoba se zpracováním osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

        kontaktní údaje jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa.

Účel zpracování os. údajů: zpracování přihlášky ke studiu, zařazení do seznamu uchazečů o studium, informační e-maily o studiu, zasílání nabídek a komunikace týkající se tématiky TCM.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje? Údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tzn. po dobu studia na naší škole.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? Ve vztahu ke svým osobním údajům máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V případě, že dotčená osoba nadále nesouhlasí se zpracováváním os. údajů, os. údaje jsou ihned odstraněny.

Veškeré údaje zpracováváme a bezpečně uschováváme v elektronické či v papírové formě.